DIY เฟอร์นิเจอร์จากถังน้ำมัน

               เฟอร์นิเจอร์ถังน้ำมัน

                สำหรับของเหลือใช้สามารถนำมาสร้างสรรค์ไอเดียให้เกิดประโยชน์และคุณค่าได้อย่างมากมาย ตัวอย่างเช่น ถังน้ำมันเก่าๆที่สามารถนำมาดัดแปลงทำให้เกิดเฟอร์นิเจอร์สุดเท่ห์แบบไม่ซ้ำใครได้ โดยการดัดแปลงให้ดีไซน์และใส่ไอเดียลงไปและตกแต่งให้มีสีสัน เพื่อเพิ่มความสวยงาม

                การทำเฟอร์นิเจอร์โดยใช้ถังน้ำมันจะต้องใช้ฝีมือและประสบการณ์ของช่างเป็นอย่างมากและจะต้องมีความชำนาญเป็นอย่างสูงตอนตัดถังน้ำมัน เพราะถังน้ำมันปริมาณ 200 ลิตรที่เป็นถังหลังจากการใช้งานจะมีน้ำมันค้างอยู่ในถัง หากไม่ทำการระบายไอหรือคราบของน้ำมันที่หลงเหลืออยู่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ก่อนจะดำเนินการตัดหรือเชื่อมถังจะต้องทำความสะอาดและทำให้ไอของน้ำมันออกให้หมด เมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็นำมาทพเป็นรูปทรงต่างๆ เช่นเก้าอี้ โต๊ะ เมื่อได้ทรงตามที่ต้องการก็นำมาพ่นสี ตกแต่งลดวลายให้มีสีสันที่สวยงาม แต่ก่อนการพ่นสีจะต้องทำความสะอาดตัวเฟอร์นิเจอร์ก่อนไม่เช่นนั้นสีที่พ่นไปจะหลุดร่อนได้ง่ายและติดไม่ทนนานทำให้ไม่คงทน ส่วนเรื่องของการวาดลวดลายหรือใช้สีสันก็ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรและจินตนาการของผู้ทำ

                ไอเดียนี้นอกจากจะมีแนวคิดเกี่ยวกับการรีไซเคิลเพื่อลดโลกร้อนแล้ว เฟอร์นิเจอร์ยังมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและมีคุณค่าน่าซื้อใช้เพื่อไปประดับบ้าน สวน หรือร้านอาหารที่ออกแนวดิบๆ เพียงเท่านี้ขยะก็จะกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามได้แล้ว