สปันไมโครไพล์

ตอบโจทย์ทุกงานก่อสร้างพื้นที่แคบ ด้วยสปันไมโครไพล์

ตอบโจทย์ทุกงานก่อสร้างพื้นที่แคบ ด้วยสปันไมโครไพล์

ตอบโจทย์ทุกงานก่อสร้างพื้นที่แคบ ด้วยสปันไมโครไพล์             “สปันไมโครไพล์” หรืออีกชื่อเรียกว่าเสาเข็มตอกปั่นจั่นขนาดเล็ก ซึ่งเริ่มเข้ามามีบทบาทภายในประเทศไทยไว้ใช้บริหารควบคุมงานก่อสร้าง จัดเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่จากเสาเข็มรูปแบบเดิม ๆ เพื่อให้สามารถใช้ในงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แคบ ที่ส

สปันไมโครไพล์ จุดเริ่มต้นของเสาเข็ม

สปันไมโครไพล์ จุดเริ่มต้นของเสาเข็ม

สปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ที่เรารู้จักกันในชื่อของเสาเข็มที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องการต่อเติมบ้าน อาคาร หรือสำนักงานต่างๆ โดยจุดเริ่มต้นของเสาเข็มชนิดนี้มาจากคำว่า spun ซึ่งมีความหายตรงตัวคือ การหมุน หรือ การปั่น ด้วยเทคนิคการพัฒนาความสามารถในการก่อสร้าง รวมทั้งยังพัฒนานวัตกรรมในการออกแบบและผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์ขึ้นมา จากวิธีการเหวี่ยงที่มีแรง