กำจัดปลวก

ก่อนเริ่มกำจัดปลวก ต้องรู้จักสายพันธุ์ของปลวก

ก่อนเริ่มกำจัดปลวก ต้องรู้จักสายพันธุ์ของปลวก

ปลวกเป็นแมลงที่สร้างความรำคาญและความเสียหายอย่างมากให้กับ คนที่มีบ้านไม้ หรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ต่างๆที่เป็นไม้ จึงต้องมีการป้องกันไม้เพื่อไม่ให้ปลวกขึ้น แต่หากมันบุกมาแล้วก็จะต้องเพิ่งผู้ช่วยที่จะมากำจัดปลวก แต่ไม่ใช่ว่าเราเห็นปลวกที่ไหนก็จะเรียกคนมากำจัดอย่างเดียวไม่ได้ เพราะปลวกเองนั้นมีหลายสายพันธุ์บางพันธุ์ก็ไม่ได้สร้างคว