ปูพื้นอีพ็อกซี่ด้วนตนเองไม่ยาก ถ้ารู้เทคนิคที่ถูกต้อง

ปูพื้นอีพ็อกซี่ด้วนตนเองไม่ยาก ถ้ารู้เทคนิคที่ถูกต้อง

ปูพื้นอีพ็อกซี่ด้วนตนเองไม่ยาก ถ้ารู้เทคนิคที่ถูกต้อง             การปูพื้นอีพ็อกซี่เรียกได้อีกอย่างว่า “การเทพื้นปรับระดับ” ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบจำนวน 2 อย่างขึ้นไป เช่น เรซินอีพอกซีสูตรพิเศษและการใส่ปริมาณตัวเร่งอีพ็อกซี่ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับไซต์งาน สำหรับการปูพื้นนั้น ก็ไม่ยาก เพียงแค่เทวัสดุผสมลงบนพื้นคอนกรีตที่เตรียมไ