หลักการเบื้องต้น ก่อนตัดสินใจทำพื้นอีพ็อกซี่ ด้วยตนเอง

หลักการเบื้องต้น ก่อนตัดสินใจทำพื้นอีพ็อกซี่ ด้วยตนเอง

หลักการเบื้องต้น ก่อนตัดสินใจทำพื้นอีพ็อกซี่ ด้วยตนเอง เมื่อตัดสินใจได้แล้ว ว่าต้องการทำพื้นอีพ็อกซี่ด้วยตนเอง โดยไม้อยากพึ่งใครทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า สิ่งที่อยากที่สุดของการลงมือทำด้วยตนเอง คือความมั่นใจต่อสภาพพื้นผิวในบริเวณต่าง ๆ ว่ามีความพร้อมมากแค่ไหน หลักการดูพื้นผิว ก่อนทำพื้นอีพ็อกซี่ด้วยตนเอง มี