รู้หรือไม่ พื้นอีพ็อกซี่ มีดีอย่างไร

รู้หรือไม่ พื้นอีพ็อกซี่ มีดีอย่างไร

รู้หรือไม่ พื้นอีพ็อกซี่ มีดีอย่างไร             พื้นอีพ็อกซี่ คือ พื้นที่ผ่านกระบวนการเคลือบด้วยสีอีพ็อกซี่ ที่จะแบ่งออกเป็นสี 2 ส่วน  เมื่อต้องการใช้งานก็จะนำสีทั้ง 2 ส่วนนี้มาผสมกัน เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี จนกระทั่งเกิดรอยเชื่อมขวางเป็นร่างแหและเป็นผืนเดียวกัน การเคลือบพื้นอีพ็อกซี่นั้น เพื่อต้องการให้บริเวณที่เคลือบ เช่น พื้นและผนังเกิดควา