สร้างสนามกอล์ฟที่บ้านด้วยหญ้าเทียม

สร้างสนามกอล์ฟที่บ้านด้วยหญ้าเทียม

สร้างสนามกอล์ฟที่บ้านด้วยหญ้าเทียม             การสร้างสนามกอล์ฟในบริเวณบ้านด้วยหญ้าเทียม สิ่งแรกที่ควรทำ คือ ต้องมีการสำรวจพื้นที่ตรงนั้นให้ดีเสียก่อน เนื่องจากกีฬากอล์ฟนั้น “กรีน” ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุด ซึ่งการมีกรีนดีถือเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่า สนามนั้นมีคุณภาพตามไปด้วยเช่นกัน ถึงแม้เป็นกรีนขนาดเล็กไว้ใช้ฝึกเองก็ตาม ทั้งหมดต้องมีการดำเนินกา