เฟอร์นิเจอร์กับสไตล์การตกแต่งบ้าน

เฟอร์นิเจอร์กับสไตล์การตกแต่งบ้าน

                    ปัจจุบันมีการตกแต่งบ้านที่มีหลากหลายประเภทโดยแต่ละสไตล์ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัว ซึ่งอาจจะมีความผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความคลาสสิค โดยสไตล์ต่างๆสามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวเองได้ออกมาอย่างดี โดยสไตล์การแต่งบ้าน มีดังนี้ การตกแต่งบ้านแบบสไตล์คลาสสิค เป็นงานแบบใช้สถาปัตยกรรมแบบในยุคกรีก-โรมัน เรอเนซองส์ บาโรค วิกตอเรียน รวมไปถึ