สปันไมโครไพล์ จุดเริ่มต้นของเสาเข็ม

สปันไมโครไพล์ จุดเริ่มต้นของเสาเข็ม

สปันไมโครไพล์ (Spun Micro Pile) ที่เรารู้จักกันในชื่อของเสาเข็มที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเรื่องการต่อเติมบ้าน อาคาร หรือสำนักงานต่างๆ โดยจุดเริ่มต้นของเสาเข็มชนิดนี้มาจากคำว่า spun ซึ่งมีความหายตรงตัวคือ การหมุน หรือ การปั่น ด้วยเทคนิคการพัฒนาความสามารถในการก่อสร้าง รวมทั้งยังพัฒนานวัตกรรมในการออกแบบและผลิตเสาเข็มสปันไมโครไพล์ขึ้นมา จากวิธีการเหวี่ยงที่มีแรง

การเลือกเตียงสำหรับผู้ป่วย

การเลือกเตียงสำหรับผู้ป่วย

เตียงที่เหมาะสำหรับร่างกายของผู้ที่กำลังป่วยนั้น จะมีลักษณะที่ค่อนข้างพิเศษกว่าตามท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากผู้ที่มีอาการป่วยด้วยโรคต่างๆ มักจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี หรือบางรายอาจจะไม่สามารถขยับร่างกายของตัวเองได้ด้วยซ้ำ ซึ่งการเลือกซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วยผู้ดูแลควรจะทราบว่าคุณสมบัติแบบไหนที่เหมาะสำหรับอาการของผู้ป่วยมากที่สุด ยกตัว