หลักการเบื้องต้น ก่อนตัดสินใจทำพื้นอีพ็อกซี่ ด้วยตนเอง

หลักการเบื้องต้น ก่อนตัดสินใจทำพื้นอีพ็อกซี่ ด้วยตนเอง

หลักการเบื้องต้น ก่อนตัดสินใจทำพื้นอีพ็อกซี่ ด้วยตนเอง

เมื่อตัดสินใจได้แล้ว ว่าต้องการทำพื้นอีพ็อกซี่ด้วยตนเอง โดยไม้อยากพึ่งใครทั้งสิ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่า สิ่งที่อยากที่สุดของการลงมือทำด้วยตนเอง คือความมั่นใจต่อสภาพพื้นผิวในบริเวณต่าง ๆ ว่ามีความพร้อมมากแค่ไหน

หลักการดูพื้นผิว ก่อนทำพื้นอีพ็อกซี่ด้วยตนเอง มีดังนี้

1.งานทำพื้นอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง ไม่ควรอยู่อยู่ในที่โล่งแจ้งหรือมีแดดส่องถึง เนื่องจากสีจะออกเหลืองและเสื่อมสภาพได้โดยง่าย

2.บริเวณพื้นคอนกรีต ต้องมีความชื้นไม่สูงจนเกินไป ให้ความชื้นอยู่ในระดับไม่เกิน 10% ดีที่สุด เพราะส่งผลให้สีหลุดล่อนได้อย่างง่ายดาย

3.พื้นที่บริเวณนั้น ห้ามมีการสัญจรไปมาด้วยรถขนาดใหญ่น้ำหนักเยอะ เพราะพื้นประเภทนี้ มีความบอบบางมากและไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับน้ไหนักได้มหาศาล

4.พื้นที่นั้น ต้องห้ามไม่ให้มีการเปียกน้ำตลอดเวลา เพราะพื้นอีพ็อกซี่ไม่มีคุณสมบัติทนต่อน้ำ

หลักการดังกล่าว เป็นเพียงข้อแนะนำสำหรับทำพื้นอีพ็อกซี่ โค้ทติ้งเท่านั้น หากยังไม่มีความพร้อมใดใด ควรเปลี่ยนไปใช้ชนิดอื่นแทน เช่น พื้น PU หรือพื้น Epoxy Self-Leveling ซึ่งจะให้คุณสมบัติการใช้งาน ที่มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก

หลักการทำความสะอาด ก่อนทำพื้นอีพ็อกซี่ด้วยตนเอง

เมื่อตัดสินใจแน่วแน่ ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องทำพื้นอีพ็อกซี่ด้วยตนเองให้จงได้ หลักการต่อมาคือ “เตรียมความสะอาด” ในจุดที่ต้องการ แต่ไม่ควรใช้น้ำล้างเด็ดขาด เพราะพื้นปูนจะสะสมความชื้นไว้สูง ให้เปลี่ยนมาเก็บกวาด ขัดคราบสกปก หิน ขยะต่าง ๆ ออกให้หมดแทน หรืออาจซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้เรียบร้อยตามความเหมาะสม

เมื่อเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว ควรสร้างลวดลายบนพื้น เพื่อเพิ่มการยึดเกาะก่อนลงสีทาพื้นอีพ็อกซี่ โดยในขั้นตอนขัดลายนั้น อาจใช้กระดาษทราย หรือเครื่องขัดก็ได้ อยู่ที่ความเหมาะสมเป็นหลัก จากนั้น ก็ให้ทำความสะอาดซ้ำให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้น

สุดท้ายคือ การปิดล้อมก่อนทำพื้นอีพ็อกซี่ พร้อมกับจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน้ากากกันสารเคมี ถุงมือ แปรง ลูกกลิ้ง เทปกาว ชุดสำหรับการทาสี เป็นต้น.

สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือ สีคุณภาพสำหรับทาพื้น ซึ่งสามารถเข้าไปเลือกดูได้ที่ http://xn--72ca6ccv5a9b1dvav6jqd.com/