รู้หรือไม่ พื้นอีพ็อกซี่ มีดีอย่างไร

รู้หรือไม่ พื้นอีพ็อกซี่ มีดีอย่างไร

รู้หรือไม่ พื้นอีพ็อกซี่ มีดีอย่างไร

            พื้นอีพ็อกซี่ คือ พื้นที่ผ่านกระบวนการเคลือบด้วยสีอีพ็อกซี่ ที่จะแบ่งออกเป็นสี 2 ส่วน  เมื่อต้องการใช้งานก็จะนำสีทั้ง 2 ส่วนนี้มาผสมกัน เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี จนกระทั่งเกิดรอยเชื่อมขวางเป็นร่างแหและเป็นผืนเดียวกัน

การเคลือบพื้นอีพ็อกซี่นั้น เพื่อต้องการให้บริเวณที่เคลือบ เช่น พื้นและผนังเกิดความสะอาด ไร้รอยต่อ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ ในเรื่องความทนต่อสารละลายประเภทกรด-เบส ได้เป็นอย่างดี และทนทานต่อน้ำมัน ทำให้พื้นชนิดนี้มีความแข็งแรงคงทนยาวนาน

ข้อควรระวังการใช้งานพื้นอีพ็อกซี่

อย่างไรก็ตาม ถึงพื้นอีพ็อกซี่ จะมีความทนทานมากแค่ไหน แต่ก็มีจุดอ่อน เพราะพื้นชนิดนี้ ไม่ชอบแสง UV เพราะจะทำให้เหลืองได้ง่าย นอกจากนี้แล้ว ในขั้นตอนการติดตั้งมีอีกสี่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ  การพิจารณาลักษณะของบริเวณที่ต้องการติดตั้ง

เพราะขั้นตอนนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำพื้นอีพ็อกซี่ ควรตรวจสอบความชื้นปูน ลักษณะของพื้นปูน ไปจนถึงการใช้งานของพื้นดังกล่าวด้วย สำหรับการทำพื้นชนิดนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลัก ได้แก่ Epoxy Coating และ Epoxy Self Leveling

พื้นอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง Epoxy Coating

พื้นอีพ็อกซี่ชนิดนี้ จะมีความหนาต่ำ โดยจะมีความหนาตั่งแต่ 300 – 450 ไมครอนหรือ 0.3 – 0.45 มิลลิเมตร สำหรับกระบวนการเคลือบพื้นชนิดนี้ จะใช้ลูกกลิ้งในการเคลือบพื้นและนิยมทำการเคลือบ 2  ครั้งหรือการกลิ้งสีอีพ็อกซี่ 2 รอบ ซึ่งพื้นชนิดนี้ เหมาะสมกับการนำมาใช้งานกับพื้นที่ที่ไม่ต้องรับแรงกดทับ หรือมีน้ำหนักมากมาย เช่น พื้นทางเดิน กำแพงโรงงาน พื้นชั้น 2 เส้นและเครื่องหมายจราจร เป็นต้น

พื้นอีพ็อกซี่ปรับระดับด้วยตัวเอง Self leveling

สำหรับพื้นอีพ็อกซี่ชนิดนี้  จะมีความหนาตั่งแต่ระดับปานกลาง ไปจนถึงระดับความหนาสูงสุด นิยมนำมาเคลือบให้มีความหนาตั่งแต่ 2 มิลลิเมตรขึ้นไป ซึ่งในกระบวนการเคลือบพื้นชนิดนี้ จะใช้การติดตั้งด้วยเกรียงปาดและต้องมีทักษะความชำนาญที่สูงในชั้นตอนนี้

พื้นชนิดนี้มีจุดเด่นในเรื่องของความสวยงาม และความคงทน เนื่องจากความสามารถในการปรับระดับได้ด้วยตนเอง ( Self Leveling ) เหมาะกับการนำมาใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการรับแรงกดหรือน้ำหนัก เช่น พื้นทางเดินที่มีรถโฟล์ทลิฟท์วิ่ง พื้นฝ่ายผลิต พื้นโรงาน หรือโชว์รูมที่ต้องการความสวยงาม เป็นต้น