เฟอร์นิเจอร์
   ห น้ า แ ร ก
 
 สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า

หมวด > ตู้รองเท้าตู้รองเท้าพลาสติกตู้รองเท้าพลาสติก
ตู้รองเท้าพลาสติก 6 ชั้นตู้รองเท้าพลาสติก 6 ชั้น

ตู้รองเท้าพีวิซีตู้รองเท้าพีวิซี
ตู้รองเท้าพีวิซี 6 ชั้นตู้รองเท้าพีวิซี 6 ชั้น
 
ชื่อสินค้า >
 

ตู้รองเท้าพลาสติก 6 ชั้น


รายละเอียด >

ตู้รองเท้าพลาสติก PVC 6 ชั้น เก็บรองเท้าได้ 24 คู่

หน้าบานประตูแบบบานเกล็ด มีตะแกรงมุ้งป้องกันแมลงและระบายอากาศได้ดี

ตัวตู้สามารถนำมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำได้
ขนาด >
88*34*130 ซม.
ี >
มี 2 สีให้เลือก - สีเทา, สีครีมขาว
ราคา >
บาท